Voorwaarden

1. Algemeen
De exploitatiezetel van Doggy Mountain is gevestigd aan Chaussée de Namur 62C, 1495 Sart-Dames-Avelines, België. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de bezoekers en kopers van onze internetsite gelden de onderstaande bepalingen, met uitsluiting van de bepalingen van de bezoeker of koper zelf, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk een andersluidende overeenkomst wordt afgesproken.

2. Gebruik van deze site
Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van Doggy Mountain. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

3. Koop
De overeenkomst komt enkel tot stand nadat Doggy Mountain de bestelling heeft aanvaard. Doggy Mountain heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. In dat geval zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen. Ook indien Doggy Mountain niet in staat is de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een artikel uitgeput is), laat hij dit aan de koper weten. Doggy Mountain moet in dergelijk geval geen schadevergoeding betalen.

4. Betalingsmodaliteiten
De koper moet de overeengekomen prijs betalen. Indien wordt gekocht met een betaalkaart, zal Doggy Mountain de bestelling versturen van zodra de betaling is geschied. Bij overschrijving of giro dient steeds vooruit te worden betaald. De levering gebeurt dan onmiddellijk na ontvangst van de betaling.

5. Bedenktermijn
De koper heeft gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Hij stuurt de aankoop dan in de originele en onbeschadigde (ongeopende) verpakking terug naar Doggy Mountain, Chaussée de Namur 62C, 1495 Sart-Dames-Avelines, België. Als rond het product een speciale zegel of verpakking werd aangebracht, dan mag deze niet verbroken zijn. Bij verbreking geldt de bedenktijd niet. Deze bedenktijd geldt niet voor cd en video of voor promotieacties, kortingartikelen en artikelen in uitverkoop. Terugbetaling kan enkel gebeuren met afhouding van de door Doggy Mountain gemaakte kosten zoals verzend- verpakking en administratiekosten met een minimum van € 5.00.

 6. Prijs
De prijzen die Doggy Mountain vermeldt, zijn inclusief BTW. Zij worden met de grootste zorg aan de klant meegedeeld. Doggy Mountain is echter niet verantwoordelijk voor type-, zet- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Doet dat geval zich uitzonderlijk voor, dan wordt de prijs aangepast, maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien. Als de koper zich niet in het land van verzending bevindt, dan betaalt hij zelf eventuele invoerrechten.

7. Kortingen
Kortingen gelden nooit op de verzendkosten. Artikelen in uitverkoop, met korting, vallen buiten de garantie en teruggave mogelijkheden. Kortingen zijn nooit cummuleerbaar.

8. Verzendkosten
De verzendkosten worden automatisch berekend in deze shop en hangen af van het totale gewicht van uw bestelling. De tarieven worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de Belgische postdiensten. Ingeval de verzendkosten voordeliger zijn door uw bestelling in meerdere pakjes te verdelen, dan kan Dog Mountain® dit doen zonder verder uitleg te moeten verschaffen. In de shop vermelding "gratis verzending" slaat enkel op verzending in het binnenland. Voor andere Europese landen gelden de normale verzendtarieven, tenzij anders beschreven in de shop.

9. Privacy
Doggy Mountain respecteert de privacy van de koper overeenkomstig de wet van 8/12/1992. Dog Mountain neemt de door de bezoeker doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De bezoeker/koper heeft het recht ze te raadplegen, te corrigeren of te laten schrappen. Doggy Mountain zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.

10. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u ons contacteren per e-mail op het volgende adres: info(at)doggymountain.be

11. Het Belgisch recht voor verkoop op afstand is van toepassing.

Belangrijke opmerking: Neem ook alle informatie door op de infopagina. Hier vindt u ook antwoord op alle vragen.